2022 YILI 2.SUDGE EĞİTİMİ BAŞVURULARI ALINACAKTIR...
20 Mayıs 2022

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde ‘‘Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.’’ ibaresi yer almaktadır. Bu madde doğrultusunda Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği hazırlanmıştır.

İlgili yönetmelik gereği son 5 yılda ehliyeti ikinci defa geri alınan sürücülere yönelik psikiyatri uzmanı, pratisyen hekim, psikolog ve trafik eğitimcisinin katılımıyla 4 haftalık SÜDGE eğitimi gerçekleştirilmektedir.

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞVURMALIYIM?

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine katılım için sürücünün ceza süresini doldurmasına gerek yoktur. Ehliyeti geri alındıktan itibaren kursa katılım için başvuru yapılabilmektedir. Ehliyetini ise kurs başarı belgesi ile beraber ancak ceza süresi bitiminde geri alabilir.

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE) BAŞVURU EVRAKLARI

  1. Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe (Müdürlükte başvuru esnasında doldurulacaktır.)
  2. Trafik zabıtası tarafından düzenlenen Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı veya Sürücü Sicil Kaydı (İl/İlçe Trafik Müdürlüklerinden edinilebilir.)
  3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  4. 2 adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
  5. 2.860 TL Eğitim Ücreti Dekontu (2022 Yılı için)Ücretin Yatırılacağı Hesap:

Halk Bankası İBAN: TR23 0001 2009 6930 0005 0000 70 (Banka şubesinden dekont alınmalıdır.) (Açıklama kısmına SÜDGE eğitim ücreti Ad SOYAD)

 

 

 

 

DUYURU !!!

 

SÜDGE 2022 YILI 2. KURSU KAYITLARI 23 MAYIS  PAZARTESİ GÜNÜ ALINMAYA BAŞLANILACAKTIR SON BAŞVURU TARİHİ 27 MAYIS CUMA GÜNÜ. KURS PROGRAMININ İSE 7 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜ BAŞLAMASI PLANLANMAKTA OLUP, 4 HAFTA SÜRESİNCE HER HAFTA SALI GÜNLERİ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.