Hukuk ve Muhakemat Birimi
03 Haziran 2021

HUKUK VE MUHAKEMAT BİRİMİ

1) 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen görevleri yürütmek.

2) Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmek için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüne yardımcı olmak danışmanlık yapmak.

3) İl Sağlık Müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukuki konularda görüş bildirmek.

4) Bakanlığa hukuki görüş sorulmasını gerektiren konularda hukuki mütalaasını belirtmek.

5) 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54'üncü maddesi kapsamındaki personele hukuki yardımda bulunmak.

6) Hukuki işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak .

7) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlamak.

8) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevlerin yapılması.